میزان کالری مورد نیاز بدن در 24 ساعت

میزان کالری مورد نیاز بدن در 24 ساعت

به طور کلی و براساس جدول های علمی، میزان کالری مورد نیاز بدن در 24 ساعت برای مردان، حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ کالری و در مورد زنان فعال با برخورداری از همین شرایط، حدود ۲۲۰۰ کالری مشخص شده است. در این مقاله، سعی می کنیم

ادامه مطلب
با یک کلیک مشاوره بگیرید