محاسبه bmi بر اساس سن

محاسبه bmi بر اساس سن

محاسبه bmi بر اساس سن یکی از روش های تشخیص چاقی یا لاغری بیش از حد است. هر فرد با توجه به شرایط زندگی و وضعیت خود نیازمند محدوده مشخصی از وزن می باشد که در آن محدوده بدن در سلامت کامل قرار داشته و فرد هیچ گونه مشکل یا بیماری نخواهد داشت. برای کسب […]